Giới thiệu   
    Công Trình    
   Tin Tức    
   Liên Hệ    
  Sơ Đồ Trang  
  Đăng nhập  
  Văn phòng điện tử  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 - CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY NO 492 - SỐ 198, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG LÊ LỢI, THÀNH PHỐ VINH, NGHỆ AN
Liên kết Website
Bảng giá chứng khoánBảng giá chứng khoán
                   Dự án
Dự án xây dựng cầu Nghèn – QL1A.
Gói thầu số 5: Dự án xây dựng đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân.
Dự án xây dựng cầu Hòa Phước bắc qua sông Vĩnh Diện - TP.Đà Nẵng
Dự án xây dựng cầu Pá Mô thuộc DA ba cầu qua Sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây Sông Đà.
Dự án xây dựng cầu Thới An bắc qua sông Thị Tính, huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương
Dự án xây dựng cầu Chanh – QL 37 nối huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Ninh Giang (Hải Dương).
Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng
Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Hà Nội (gói thầu số 1)
Dự án xây dựng cầu Phù Đổng 2 – Hà Nội.
       Thông tin liên quan

    

Ban kiểm soát

   Họ và tên: Nguyễn Đình Nông

Sinh năm: 1966

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 
   Họ và tên: Nguyễn Chí Thông

Sinh năm 1966

Chức vụ: Ban kiểm soát viên

Trình độ chuyên môn: Kỷ sư cầu đường

 
   Họ và tên: Lê Linh

Sinh năm: 1964

Chức vụ: Ban kiểm soát viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản lý và điều hành của Công ty. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty Cổ phần XD@ĐT 492. Hoạt động của Ban kiểm soát phải đảm bảo khách quan, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chế độ chính sách nhà nước, Điều lệ, quy chế của Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát có nhiệm vụ thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoặt động của Công ty: Bao gồm kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có);

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến vấn đề quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền;

- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông chính xác trung thực hợp pháp của việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập hồ sơ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty, tính trung thực hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những sự kiện bất thường trong quản lý tài chính của Hội đồng quản trị và Giám đốc theo ý kiến độc lập của mình, chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình;

- Kiến nghị biện pháp bổ sung sửa đổi cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong quá trình kiểm tra, giám sát các thành viên Ban kiểm soát không làm ảnh hưởng đến công việc chung, không can thiệp những công việc ngoài phạm vi trách nhiệm được giao;

- Ban kiểm soát và tất cả các cán bộ liên quan có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích các chứng từ, tài liệu khi kiểm tra, giám sát. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế bảo mật, không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép. Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nếu có ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi, vi phạm về nghị quyết, quyết định, quy chế của Công ty và các vi phạm khác;

- Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị theo từng quý, hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát;

- Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát trực tiếp chủ trì kiểm tra những vụ việc phức tạp và có trách nhiệm tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Trưởng ban và Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban kiểm soát phải lập chương trình công tác từng tháng, từng quý, năm trình Hội đồng quản trị. Đối với những vụ việc kiểm tra, giám sát đột xuất, cần phát hiện sớm những sai sót và không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì Trưởng ban cho phép thành viên của mình trực tiếp làm việc, đồng thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Đối với những vụ việc kiểm tra mang tính chất phức tạp, Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và Giám đốc để bổ sung thêm sự tham gia của một số cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất trong Công ty;

- Các kiến nghị của Ban kiểm soát trước khi trình Hội đồng quản trị phải được đưa ra bàn tập thể trong cuộc họp của Ban, mỗi thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và có quyền báo cáo Hội đồng quản trị về những ý kiến đó;

- Đại diện Ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp chuyên đề, các cuộc họp giao ban khi cần thiết, các lớp đào tạo nghiệp vụ và hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty. 

LƯỢT TRUY CẬP

3939783

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492
Giấy phép số: 240/GP-CBC cấp ngày 27/5/2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Trụ sở chính: Số 198, Đường Trường Chinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3853804    *   Fax: 038.3854 494
Website:
www.c92.com.vn     *    Email: c92@c92.com.vn
Designed by Netcen